Na úvodní stránku





Praha 7 chrání děti proti počítačové kriminalitě

Během několika měsíců se žáci základních škol, pedagogové, policisté, další odborníci a, v neposlední řadě, rodiče seznámí s největšími riziky moderních technologií, zejména internetu. Nově je do vzdělávacích aktivit zahrnuta vysoce aktuální problematika bezpečného užívání mobilních telefonů. Neblahé důsledky může mít například vytváření a sdílení rizikového obsahu, či nedostatečné zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Ačkoli se spektrum online problémů v průběhu času příliš nemění, prohlubuje se intenzita vybraných rizik, mimo jiné v souvislosti s rozšiřováním chytrých telefonů. Dá-li rodič dítěti takovýto přístroj, měl by mu zároveň poskytnout rady, jak jej bezpečně užívat a jak se bezpečně pohybovat v online prostředí. Jestliže děti vyfotografují či pořídí videozáznam sebe, svého kamaráda či učitele v nelichotivé situaci a nasdílí "dokumentaci" na sociální síti, mohou napomoci mj. rozvoji kyberšikany. Statistické údaje dokládají, že je třeba tomuto tématu věnovat pozornost. Podle celoevropského průzkumu EU Kids online zažilo kyberšikanu každé desáté dítě v ČR. "Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013" dokonce uvádí, že se s kyberšikanou setkalo více než 50 % dotazovaných dětí. Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem kyberšikany zkušenost 46 % osob ve věku 15-29 let.

Sdílení citlivých dat -- konkrétně vlastních, příliš odhalených fotografií je zahrnuto pod pojem "sexting". Výše uvedený výzkum uvádí, že přes 7 % dotazovaných dětí umístilo svou "sexy" fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí, na internet a téměř 9 % respondentů tento materiál někomu přes internet či mobilní telefon poslalo -- přestože 75 % jich považuje takovéto jednání za riskantní. Naštěstí, v České republice jsme na tom lépe, než v USA, kde 28 % zpráv se sexuálním obsahem posílaných mezi teenagery obsahuje i fotografie.

Městská část Praha 7 považuje ochranu a vzdělávání dětí, odborníků i rodičů za velice důležitou a aktuální. Proto ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI) realizuje vzdělávací a osvětový projekt v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality, který podpoří zlepšení situace v dané oblasti. Manažerka vzdělávání NCBI, Jana Brandejsová, uvádí: "Záleží na každé jednotlivé škole, jaká si stanoví pravidla užívání informačních a komunikačních technologií, jak! ým způsobem je zanese do školního řádu. Výchova k bezpečnému a! etickému užívání internetu není součástí rámcového vzdělávacího programu. Pedagogové, stejně tak jako rodiče, mohou být při setkání s akutním problémem bezradní, pokud nejsou dostatečně předem informováni o vhodných řešeních."

Radní městské části Praha 7, Jaroslav Kopecký, k projektu dodává: "S plnou zodpovědností si uvědomujeme, že v dnešní přetechnizované době čelí děti a mládež na internetu různým úskalím. Když pouštíme dítě ven, tak ho samozřejmě upozorňujeme, aby si dávalo pozor. Ale upozorňujeme jej na rizika, která na něj mohou čekat v tomto virtuálním světě, i když ho používá v relativním bezpečí domova? Tady již zcela jistě nestačí pouhé "dávej si pozor". Proto i v letošním roce pokračujeme v tomto nastaveném trendu a snažíme se jak děti a mládež, tak pedagogické pracovníky a rodiče dětí upozorňovat na nebezpečí různých potenciálně rizikových online komunit, kyberšikany a v neposlední řadě na riziko vystavení našich dětí obsahům se sexuální tématikou a na onlin! e sexuální kontakty."

Aktivity projektu "Praha 7 bezpečně online" v roce 2014
* odborný trénink pro profesionály pracující s dětmi na území městské části, navazující na loňský výcvik,
* proškolení celých pedagogických sborů základních škol zřizovaných městskou částí,
* preventivní semináře pro žáky 2. stupně základních škol zřizovaných městskou částí,
* semináře pro rodiče žáků základních škol zřizovaných městskou částí.
Více informací naleznete na webu Prahy 7 a www.saferinternet.cz.



Přidání komentáře k článku Praha 7 chrání děti proti počítačové kriminalitě



Nadpis:


Autor:


Email:


Komentář:




Kontrolní součin: jedenáct krát pět =



Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je pátek
21.06.2024



optimalizace PageRank.cz