Na úvodní stránku

Proběhl Kulatý stůl Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v ČR

TAMeK

2012-11-06

Internet

Přečteno: 4623

Komentářů: 0


V závěru předminulého týdne proběhlo první setkání u kulatého stolu u příležitosti Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v České republice.


Iniciátorem akce je Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI), které zároveň realizuje pilotní projekt celoevropské kampaně iniciované Evropskou agenturou pro bezpečnost informací a sítí (ENISA). Setkání se uskutečnilo pod záštitou Jana Kubice, ministra vnitra ČR, a Mgr. Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva.

Kulatý stůl je první akcí svého druhu. Propojil neziskové organizace, instituce veřejné správy a komerčních společnosti, které prakticky přispívají k ochraně uživatelů internetu a kultivaci online prostředí, provozováním asistenčních a horkých linek nebo vytvářením a nabídkou odpovídajících technologií a služeb.

Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se těmito slovy vyjádřil k naplnění záměru: "Národní bezpečnostní úřad jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a národní autorita pro tuto oblast vítá každou iniciativu, která přispívá ke zvyšování bezpečnostního povědomí v oblasti používání internetu. Uvědomujeme si, že jednou z nejohroženějších skupin obyvatelstva je mladá generace, která bez větších zábran využívá možností, které internet nabízí. Vážíme si možnosti zúčastnit se tohoto setkání a využili jsme ji k informování o aktivitách a plánech NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedním z úkolů, které bude NBÚ plnit na zá! kladě připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti je i zajišťování vzdělávání a metodické podpory na různých stupních vzdělávání. V poslední době vzniklo mnoho iniciativ věnujících se problematice rizik na internetu, jak ze strany komerčních subjektů, tak i státních institucí. Rád bych touto cestou poděkoval Národnímu centru bezpečnějšího internetu za to, že se ujalo role koordinátora těchto aktivit i za uspořádání prvního setkání u kulatého stolu konaného u příležitosti Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v České republice."

Diskuse o otázkách zvyšování bezpečnosti užívání internetu a zajištění právní ochrany dětí před riziky internetu a online komunikace se zúčastnily významné instituce a firmy:

* Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého (E-Bezpeci.cz)
* Český telekomunikační úřad
* Ministerstvo vnitra ČR
* Národní bezpečnostní úřad (GovCERT)
* Policie ČR (horká linka Policie ČR)
* sdružení CZ.NIC (CZ.NIC-CE! RT)
* Sdružení CESNET (CESNET-CERTS)
* Sdružení Linka ! bezpečí (Linkabezpeci.cz)
* sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz)
* společnost Cisco Systems
* společnost CZI (Horkalinka.cz)
* společnost Microsoft (Bezpečný internet)
* společnost Eset
* ICT Unie
* společnost Seznam (Seznamsebezpecne.cz)
* společnost Telefonica O2

Hlavní cíl kulatého stolu, zvýšení vzájemné informovanosti uvedených organizací, byl bezezbytku naplněn. Mgr. Marie Svobodová, zástupkyně odboru eGovernment MV ČR, doplnila: "Přednesené příspěvky a následná diskuse jsou jasným signálem toho, že řešení kybernetické bezpečnosti je jednou z klíčových priorit České republiky."

Na setkání byla pozornost věnována především následujícím tématům:

* specifika činností jednotlivých organizací a možnosti užší vzájemné spolupráce a koordinace při řešení problémů dětí, jejich rodičů a pedagogů ve sféře online komunikace,
* možnosti a formy posílení spolupráce neziskových organizací, příslušných insti! tucí veřejné správy a orgánů činných v trestním řízení na téma ochrana dětských práv na internetu a prevence online kriminality,
* možnosti a cesty společného postupu pro jednání se zákonodárci, politickou reprezentací a veřejnou správou při posilování ochrany uživatelů internetu, zejména dětí, například během přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti.

Mezi jednotlivými příspěvky mj. zazněl požadavek udržet v zorném poli všech snah především uživatele a využívat zkušeností z komerčního sektoru při diskusi o dalším vývoji. Rovněž zaznělo upozornění na aktuální problém výroby dětské pornografie samotnými dětmi (aniž by si uvědomovaly dosah svého chování), na zranitelnost seniorů -- uživatelů internetu, atd.

Akce byla zorganizována v rámci kampaně Evropského týdne kybernetické bezpečnosti, který letos poprvé v Evropě pořádá Evropská agentura síťové a informační bezpečnosti (ENISA) v rámci těsnější spolupráce Evropské unie s americkou Národní agenturou kybernetické  bezpečnosti NCSA.

Aktuální informace o akci najdete na http://konference.ncbi.cz/konference/kulaty-stul.html.

Lenka Eckertová
Manažerka marketingu a komunikace
Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
20.06.2024optimalizace PageRank.cz