Na úvodní stránku

7 z 10 lidí by dětem doporučilo skauting, zjistil průzkum Ipsosu. Najít místo ve skautském oddíle ale může být složité

TAMeK

2019-09-18

Volný čas

Přečteno: 2120

Komentářů: 0


Se začátkem školního roku hledají rodiče možnosti, jak by jejich děti mohly trávit smysluplně volný čas. Aktuální výzkum agentury Ipsos přináší vysvětlení, proč mnohé skautské oddíly na poptávku rodičům odpovídají ‘plno’. Více než dvě třetiny společnosti totiž vidí skauting v pozitivním světle. Ve skautu podle respondentů člověk zažije spoustu zážitků, mezi hlavní hodnoty skautingu pak patří ochrana přírody, pomoc druhým a spolupráce.


Z výzkumu, realizovaného v květnu letošního roku, vyplývá, že Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zná ho 68 procent dotázaných. Česká veřejnost ho zároveň pokládá i za nejdůvěryhodnější z výchovných organizací pro děti a mládež. 

Pozitivní vnímání skautingu souvisí i s dlouhodobě stoupající členskou základnou Junáka
 – českého skauta. Za posledních 13 let počet skautek a skautů v zemi narostl o 60 procent, až na dnešních 64 tisíc.
Své děti dala do skautu i Hana Landová:
„Do skautského oddílu chodí obě naše děti. Je radost vidět, že mají možnost trávit smysluplný čas v prostředí, které je bezpečné a rozvíjející zároveň. Učí se samostatnosti, umějí si poradit v situacích, které by dělaly potíže i některým dospělým. Vidíme, jak získávají jistotu a sebevědomí a zároveň smysl pro práci v týmu a opravdu pevné vztahy se svými kamarády,” vypočítává maminka dvou skautů z pražských Vršovic.

 

Co si o skautingu myslí Češky a Češi? (souhlas s výrokem)

  • Ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství.       84 %

  • Ve skautu se člověk naučí pomáhat jiným.                                82 %

  • Ve skautu si člověk najde dobré kamarády.                              79 %

  • Ve skautu si člověk rozvíjí svou tvořivost.                            78 %

  • Ve skautu člověk zvýší svou fyzickou zdatnost.                           77 %

  • Ve skautu se člověk naučí poctivosti, rozvíjí svůj charakter.   76 %


Zdroj: Ipsos pro Junák – český skaut, 2019

 

 

Za vysokou oblibou skautingu stojí i jeho přístupnost, ostatně třetina lidí z výzkumu udává, že skauting vnímají jako levnější než ostatní aktivity. Skauting je pro rodiče finančně méně náročný především proto, že skautští vedoucí pracují s kluky a holkami jako dobrovolníci: ve svém volném čase a bezplatně. Podle výzkumu agentury Ipsos považuje 87 procent Čechů a Češek dobrovolnictví skautských vedoucích za přínos pro celou společnost, ale jen 58 procent z nich ví, že vedoucí tuto práci vykonávají bezplatně. 

Nedostatek vedoucích je v dnešní době rostoucího zájmu dětí a rodičů o skauting jedním z častých důvodů, proč mnohé skautské oddíly nejsou schopné přijímat další nováčky. Oddíly také nezřídka řeší nedostatečnou kapacitu klubovny, kde se kluci a holky pravidelně scházejí nebo její nevyhovující stav.

Nábor nových členů přesto probíhá v řadě obcí, a to nehledě na velikost sídla. Velmi málo volných míst hlásí pouze Praha, obce ve středních Čechách a na jižní Moravě. Rodiče se mohou po oddílech vítajících nováčky ve svém okolí poohlédnout na www.skaut.cz/mapa.

Výzkum nám jako vždy přinesl velmi užitečnou dobrou zpětnou vazbu. Musíme například pracovat na tom, aby veřejnost věděla, že jednoznačnou předností skautingu oproti jednostranným kroužkům je všestranný rozvoj kluků a holek,” sděluje starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický. „Mile mě překvapilo vysoké procento populace, která se domnívá, že by měly skauting podporovat obce. Taková podpora totiž umožňuje stavby a rozšiřování kluboven a pomáhá nabídnout skautská dobrodružství dalším dívkám a chlapcům,” dodává Výprachtický. 
70 procent respondentů průzkumu souhlasilo, že by obce měly skauting podporovat, opačného názoru bylo 5 procent dotázaných.

„U české veřejnosti má vysokou prioritu, aby děti trávily volný čas mimoškolními aktivitami, za důležité je považuje devět z deseti lidí. Jako nejvhodnější vnímají v drtivé většině sport - je zjevné, že lidé oceňují, pokud se děti věnují nějaké fyzické aktivitě. Ta je samozřejmě i důležitou součástí skautingu,” komentuje výsledky ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos Tomáš Macků. 


Metodika výzkumu

Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu května 2019 na reprezentativním vzorku dospělé populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku) metodou on-line dotazování, pomocí Ipsos panelu Populace.cz. Velikost základního souboru byla 1 071 respondentů, dotázáno bylo 639 rodičů/prarodičů. 

Realizátor výzkumu

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Od roku 2015 je partnerem Junáka – českého skauta pro oblast výzkumu veřejného mínění. Své výzkumy pro skauty poskytuje pro bono. Více nawww.ipsos.cz.

 

Kontakt:

Junák – český skaut: Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí | tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz

Ipsos: Tomáš Macků, Research and Communication Director | tel: +420 226 513 111 | tomas.macku@ipsos.com

 


Junák – český skaut
je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
09.12.2023optimalizace PageRank.cz